This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Kdy nasadit analoga somatostatinu u pacienta s neuroendokrinním tumorem?

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Analoga somatostatinu (SSA) patří v onkologické praxi k jedněm z nejvlídnějších léků. Mají velmi dobrý bezpečnostní profil a pacientům s hormonálně podmíněnými symptomy neuroendokrinních nádorů (NEN) přináší často rychlou úlevu. Jsou v této situaci lékem volby. Lanreotid a oktreotid mají v této indikaci obdobnou účinnost.   Antiproliferativní účinek SSA dokázaný v klinických studiích III. fáze rozšiřuje indikační spektrum také na NEN hormonálně nefunkční, které...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu