This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Kdy nasadit analoga somatostatinu u pacienta s neuroendokrinním tumorem?

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Analoga somatostatinu (SSA) patří v onkologické praxi k jedněm z nejvlídnějších léků. Mají velmi dobrý bezpečnostní profil a pacientům s hormonálně podmíněnými symptomy neuroendokrinních nádorů (NEN) přináší často rychlou úlevu. Jsou v této situaci lékem volby. Lanreotid a oktreotid mají v této indikaci obdobnou účinnost.   Antiproliferativní účinek SSA dokázaný v klinických studiích III. fáze rozšiřuje indikační spektrum také na NEN hormonálně nefunkční, které...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu