This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Kdy nasadit analoga somatostatinu u pacienta s neuroendokrinním tumorem?

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Analoga somatostatinu (SSA) patří v onkologické praxi k jedněm z nejvlídnějších léků. Mají velmi dobrý bezpečnostní profil a pacientům s hormonálně podmíněnými symptomy neuroendokrinních nádorů (NEN) přináší často rychlou úlevu. Jsou v této situaci lékem volby. Lanreotid a oktreotid mají v této indikaci obdobnou účinnost.   Antiproliferativní účinek SSA dokázaný v klinických studiích III. fáze rozšiřuje indikační spektrum také na NEN hormonálně nefunkční, které...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu