This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Kdy nasadit analoga somatostatinu u pacienta s neuroendokrinním tumorem?

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Analoga somatostatinu (SSA) patří v onkologické praxi k jedněm z nejvlídnějších léků. Mají velmi dobrý bezpečnostní profil a pacientům s hormonálně podmíněnými symptomy neuroendokrinních nádorů (NEN) přináší často rychlou úlevu. Jsou v této situaci lékem volby. Lanreotid a oktreotid mají v této indikaci obdobnou účinnost.   Antiproliferativní účinek SSA dokázaný v klinických studiích III. fáze rozšiřuje indikační spektrum také na NEN hormonálně nefunkční, které...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu