This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Zpráva z Masterclass 2015

Hana Šiffnerová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Ve dnech 7.–8. 11. 2015 se v Bruselu konal 6. Masterclass in NET, který byl podporován grantem firmy Ipsen. Kongres zahrnoval diagnostiku i léčbu neuroendokrinních nádorů v plné šíři, včetně seznámení s novými léčebnými guidelines.   Na kongresu byly jako novinky představeny výsledky 3 důležitých studií: první studie TELESTAR, dále studie NETTER-1 a studie RADIANT-4. V dalších sekcích byla témata, která zahrnovala současné...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu