This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Zpráva z Masterclass 2015

Hana Šiffnerová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Ve dnech 7.–8. 11. 2015 se v Bruselu konal 6. Masterclass in NET, který byl podporován grantem firmy Ipsen. Kongres zahrnoval diagnostiku i léčbu neuroendokrinních nádorů v plné šíři, včetně seznámení s novými léčebnými guidelines.   Na kongresu byly jako novinky představeny výsledky 3 důležitých studií: první studie TELESTAR, dále studie NETTER-1 a studie RADIANT-4. V dalších sekcích byla témata, která zahrnovala současné...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu