This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Zpráva z Masterclass 2015

Hana Šiffnerová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Ve dnech 7.–8. 11. 2015 se v Bruselu konal 6. Masterclass in NET, který byl podporován grantem firmy Ipsen. Kongres zahrnoval diagnostiku i léčbu neuroendokrinních nádorů v plné šíři, včetně seznámení s novými léčebnými guidelines.   Na kongresu byly jako novinky představeny výsledky 3 důležitých studií: první studie TELESTAR, dále studie NETTER-1 a studie RADIANT-4. V dalších sekcích byla témata, která zahrnovala současné...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu