This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Zpráva z Masterclass 2015

Hana Šiffnerová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Ve dnech 7.–8. 11. 2015 se v Bruselu konal 6. Masterclass in NET, který byl podporován grantem firmy Ipsen. Kongres zahrnoval diagnostiku i léčbu neuroendokrinních nádorů v plné šíři, včetně seznámení s novými léčebnými guidelines.   Na kongresu byly jako novinky představeny výsledky 3 důležitých studií: první studie TELESTAR, dále studie NETTER-1 a studie RADIANT-4. V dalších sekcích byla témata, která zahrnovala současné...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu