This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Studie OLE – Open Lable Extension fáze studie Clarinet s lanreotidem Autogel 120 mg u metastatických enteropankreatických neuroendokrinních nádorů

Eva Sedláčková

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Úvod V roce 2014 Caplin et al. publikovali v N Engl J Med výsledky základní studie Clarinet. Studie byla multicentrická, multinacionální, fáze III, randomizovaná a dvojitě slepá. Prokázala signifikantní prodloužení PFS u nemocných s metastatickými nefunkčními enteropankreatickými NET gradu 1 a gradu 2 s Ki-67 do 10 %. Lanreotid měl zároveň velmi dobrý profil bezpečnosti a tolerability. OLE studie měla jen jedno nezaslepené rameno, všichni...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu