This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Studie OLE – Open Lable Extension fáze studie Clarinet s lanreotidem Autogel 120 mg u metastatických enteropankreatických neuroendokrinních nádorů

Eva Sedláčková

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Úvod V roce 2014 Caplin et al. publikovali v N Engl J Med výsledky základní studie Clarinet. Studie byla multicentrická, multinacionální, fáze III, randomizovaná a dvojitě slepá. Prokázala signifikantní prodloužení PFS u nemocných s metastatickými nefunkčními enteropankreatickými NET gradu 1 a gradu 2 s Ki-67 do 10 %. Lanreotid měl zároveň velmi dobrý profil bezpečnosti a tolerability. OLE studie měla jen jedno nezaslepené rameno, všichni...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu