This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Studie OLE – Open Lable Extension fáze studie Clarinet s lanreotidem Autogel 120 mg u metastatických enteropankreatických neuroendokrinních nádorů

Eva Sedláčková

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Úvod V roce 2014 Caplin et al. publikovali v N Engl J Med výsledky základní studie Clarinet. Studie byla multicentrická, multinacionální, fáze III, randomizovaná a dvojitě slepá. Prokázala signifikantní prodloužení PFS u nemocných s metastatickými nefunkčními enteropankreatickými NET gradu 1 a gradu 2 s Ki-67 do 10 %. Lanreotid měl zároveň velmi dobrý profil bezpečnosti a tolerability. OLE studie měla jen jedno nezaslepené rameno, všichni...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu