This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Křest odborné publikace Neuroendokrinní nádory

Redakce

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Na posledním ročníku PragueONCO, v lednu 2016, proběhl křest knihy Neuroendokrinní nádory, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf s.r.o.   Křtu se ujala paní prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA (VFN Praha) společně se spoluautorkou prim. MUDr. Vierou Bajčiovou, CSc. (FN Brno). Tato monografie vznikla za účasti dalších 15 spoluautorů a 2 recenzentů. Celá kniha byla vydána během...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu