This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Nová doporučení ENETS pro léčbu neuroendokrinních tumorů v roce 2016

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Neuroendokrinní nádory (NEN) patří mezi vzácnější malignity a doporučení pro jejich léčbu proto dlouho vycházela pouze z nekontrolovaných studií a expertních názorů. Výsledky několika nedávno publikovaných randomizovaných studií III. fáze vedly k registracím nových léků a k jejich zařazení do algoritmů léčby. To se také promítlo do nových doporučení ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) pro léčbu NEN (1). Pro velkou část pacientů s pokročilým...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu