This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Nová doporučení ENETS pro léčbu neuroendokrinních tumorů v roce 2016

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Neuroendokrinní nádory (NEN) patří mezi vzácnější malignity a doporučení pro jejich léčbu proto dlouho vycházela pouze z nekontrolovaných studií a expertních názorů. Výsledky několika nedávno publikovaných randomizovaných studií III. fáze vedly k registracím nových léků a k jejich zařazení do algoritmů léčby. To se také promítlo do nových doporučení ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) pro léčbu NEN (1). Pro velkou část pacientů s pokročilým...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu