This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Nová doporučení ENETS pro léčbu neuroendokrinních tumorů v roce 2016

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Neuroendokrinní nádory (NEN) patří mezi vzácnější malignity a doporučení pro jejich léčbu proto dlouho vycházela pouze z nekontrolovaných studií a expertních názorů. Výsledky několika nedávno publikovaných randomizovaných studií III. fáze vedly k registracím nových léků a k jejich zařazení do algoritmů léčby. To se také promítlo do nových doporučení ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) pro léčbu NEN (1). Pro velkou část pacientů s pokročilým...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu