This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Originální název:
Myelodysplastic Syndrome News Czech edition

Datum vydání: 11/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Využitím proteinů z rodiny Bc12 se zabývá rozsáhlé počáteční review, další je věnováno vlivu mutací sestřihových genů na patogenezi MDS, kazuistika popisuje případ sekundárního MDS, další článek shrnuje poznatky o rezistenci na hypomethylační terapii u MDS a AML. Dále přinášíme aktuality z 1. českého hematologického a transfuziologického sjezdu v Praze. K životnímu jubileu přejeme tentokrát prof. MUDr. Emanuelu Nečasovi, DrSc.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předsedkyně redakční rady: MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. ¦ Odpovědné redaktorky: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz, Judita Vogelová,
j.vogelova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Simona Smithová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 6. ročník / ISSN 2336-1093 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21049Partneři projektu