This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.,

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Když jsem byl požádán, abych napsal laudatio na pana profesora Emanuela Nečase, neváhal jsem, jelikož jsem v jeho přítomnosti na Ústavu patologické fyziologie strávil deset let své výzkumné práce. Nejen mně byl oporou. Rozpoznal jsem prvky unikátnosti člověka, který nikdy nezalezl do rukávů úředníka, ale zůstal v první řadě vědcem v lékařské vědě! Ale přece jen mi nedá se nezeptat: jak...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu