This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.,

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Když jsem byl požádán, abych napsal laudatio na pana profesora Emanuela Nečase, neváhal jsem, jelikož jsem v jeho přítomnosti na Ústavu patologické fyziologie strávil deset let své výzkumné práce. Nejen mně byl oporou. Rozpoznal jsem prvky unikátnosti člověka, který nikdy nezalezl do rukávů úředníka, ale zůstal v první řadě vědcem v lékařské vědě! Ale přece jen mi nedá se nezeptat: jak...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu