This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.,

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Když jsem byl požádán, abych napsal laudatio na pana profesora Emanuela Nečase, neváhal jsem, jelikož jsem v jeho přítomnosti na Ústavu patologické fyziologie strávil deset let své výzkumné práce. Nejen mně byl oporou. Rozpoznal jsem prvky unikátnosti člověka, který nikdy nezalezl do rukávů úředníka, ale zůstal v první řadě vědcem v lékařské vědě! Ale přece jen mi nedá se nezeptat: jak...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu