This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.,

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Když jsem byl požádán, abych napsal laudatio na pana profesora Emanuela Nečase, neváhal jsem, jelikož jsem v jeho přítomnosti na Ústavu patologické fyziologie strávil deset let své výzkumné práce. Nejen mně byl oporou. Rozpoznal jsem prvky unikátnosti člověka, který nikdy nezalezl do rukávů úředníka, ale zůstal v první řadě vědcem v lékařské vědě! Ale přece jen mi nedá se nezeptat: jak...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu