This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Milí kolegové,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Myelodysplastic Syndrom News (MDSN) je odborný recenzovaný časopis! Nastavený recenzní proces umožňuje velmi efektivní komunikaci, čehož snad využijí autoři pro nejbližší číslo na jaře 2019. Věříme, že náš časopis bude i nadále vhodně reprezentovat MDS společnost navenek, a to zejména proto, že se snažíme zapojovat výrazné vědecké osobnosti, které pracují na podobných tématech. Postupně dochází k dalším změnám včetně grafické...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu