This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Milí kolegové,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Myelodysplastic Syndrom News (MDSN) je odborný recenzovaný časopis! Nastavený recenzní proces umožňuje velmi efektivní komunikaci, čehož snad využijí autoři pro nejbližší číslo na jaře 2019. Věříme, že náš časopis bude i nadále vhodně reprezentovat MDS společnost navenek, a to zejména proto, že se snažíme zapojovat výrazné vědecké osobnosti, které pracují na podobných tématech. Postupně dochází k dalším změnám včetně grafické...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu