This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Milí kolegové,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Myelodysplastic Syndrom News (MDSN) je odborný recenzovaný časopis! Nastavený recenzní proces umožňuje velmi efektivní komunikaci, čehož snad využijí autoři pro nejbližší číslo na jaře 2019. Věříme, že náš časopis bude i nadále vhodně reprezentovat MDS společnost navenek, a to zejména proto, že se snažíme zapojovat výrazné vědecké osobnosti, které pracují na podobných tématech. Postupně dochází k dalším změnám včetně grafické...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu