This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Milí kolegové,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Myelodysplastic Syndrom News (MDSN) je odborný recenzovaný časopis! Nastavený recenzní proces umožňuje velmi efektivní komunikaci, čehož snad využijí autoři pro nejbližší číslo na jaře 2019. Věříme, že náš časopis bude i nadále vhodně reprezentovat MDS společnost navenek, a to zejména proto, že se snažíme zapojovat výrazné vědecké osobnosti, které pracují na podobných tématech. Postupně dochází k dalším změnám včetně grafické...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu