This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Jak ovlivňují mutace sestřihových genů patogenezi MDS?

Michaela Dostálová Merkerová

Oddělení genomiky Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha

Souhrn Intenzivní rozvoj moderních metod molekulární genetiky probíhající v tomto desetiletí vedl k významnému přelomu v rámci výzkumu myelodysplastického syndromu (dále jen „MDS“) tím, že popsal existenci rekurentních somatických mutací. Tyto mutace jsou nalézány i u těch pacientů, u nichž klasická a molekulární cytogenetika dříve popisovala pouze normální karyotyp. Patrně nejčastěji jsou tyto mutace lokalizovány v genech účastnících se sestřihu pre-mRNA. Somatické mutace...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu