This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Jak ovlivňují mutace sestřihových genů patogenezi MDS?

Michaela Dostálová Merkerová

Oddělení genomiky Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha

Souhrn Intenzivní rozvoj moderních metod molekulární genetiky probíhající v tomto desetiletí vedl k významnému přelomu v rámci výzkumu myelodysplastického syndromu (dále jen „MDS“) tím, že popsal existenci rekurentních somatických mutací. Tyto mutace jsou nalézány i u těch pacientů, u nichž klasická a molekulární cytogenetika dříve popisovala pouze normální karyotyp. Patrně nejčastěji jsou tyto mutace lokalizovány v genech účastnících se sestřihu pre-mRNA. Somatické mutace...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu