This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Jak ovlivňují mutace sestřihových genů patogenezi MDS?

Michaela Dostálová Merkerová

Oddělení genomiky Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha

Souhrn Intenzivní rozvoj moderních metod molekulární genetiky probíhající v tomto desetiletí vedl k významnému přelomu v rámci výzkumu myelodysplastického syndromu (dále jen „MDS“) tím, že popsal existenci rekurentních somatických mutací. Tyto mutace jsou nalézány i u těch pacientů, u nichž klasická a molekulární cytogenetika dříve popisovala pouze normální karyotyp. Patrně nejčastěji jsou tyto mutace lokalizovány v genech účastnících se sestřihu pre-mRNA. Somatické mutace...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu