This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Jak ovlivňují mutace sestřihových genů patogenezi MDS?

Michaela Dostálová Merkerová

Oddělení genomiky Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha

Souhrn Intenzivní rozvoj moderních metod molekulární genetiky probíhající v tomto desetiletí vedl k významnému přelomu v rámci výzkumu myelodysplastického syndromu (dále jen „MDS“) tím, že popsal existenci rekurentních somatických mutací. Tyto mutace jsou nalézány i u těch pacientů, u nichž klasická a molekulární cytogenetika dříve popisovala pouze normální karyotyp. Patrně nejčastěji jsou tyto mutace lokalizovány v genech účastnících se sestřihu pre-mRNA. Somatické mutace...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu