This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Jak ovlivňují mutace sestřihových genů patogenezi MDS?

Michaela Dostálová Merkerová

Oddělení genomiky Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha

Souhrn Intenzivní rozvoj moderních metod molekulární genetiky probíhající v tomto desetiletí vedl k významnému přelomu v rámci výzkumu myelodysplastického syndromu (dále jen „MDS“) tím, že popsal existenci rekurentních somatických mutací. Tyto mutace jsou nalézány i u těch pacientů, u nichž klasická a molekulární cytogenetika dříve popisovala pouze normální karyotyp. Patrně nejčastěji jsou tyto mutace lokalizovány v genech účastnících se sestřihu pre-mRNA. Somatické mutace...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu