This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Proteiny z rodiny Bcl2 a myelodysplastický syndrom: funkce a terapeutické možnosti

Ladislav Anděra

Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec

Souhrn Myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) je klonální hemopoetické onemocnění s neefektivní hemopoezou propagované specifickými nádorovými kmenovými buňkami, které v závislosti na rizikové skupině přechází do akutní myeloidní leukemie (dále jen „AML“), která se vyznačuje periferní cytopenií, dysplazií v kostní dřeni, mutacemi v mnoha genech včetně antionkogenu p53 a zejména u vysoce rizikových pacientů s MDS rezistencí k apoptóze zapříčiněnou zvýšenou expresí antiapoptotických Bcl2 proteinů....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu