This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Proteiny z rodiny Bcl2 a myelodysplastický syndrom: funkce a terapeutické možnosti

Ladislav Anděra

Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec

Souhrn Myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) je klonální hemopoetické onemocnění s neefektivní hemopoezou propagované specifickými nádorovými kmenovými buňkami, které v závislosti na rizikové skupině přechází do akutní myeloidní leukemie (dále jen „AML“), která se vyznačuje periferní cytopenií, dysplazií v kostní dřeni, mutacemi v mnoha genech včetně antionkogenu p53 a zejména u vysoce rizikových pacientů s MDS rezistencí k apoptóze zapříčiněnou zvýšenou expresí antiapoptotických Bcl2 proteinů....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu