This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Proteiny z rodiny Bcl2 a myelodysplastický syndrom: funkce a terapeutické možnosti

Ladislav Anděra

Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec

Souhrn Myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) je klonální hemopoetické onemocnění s neefektivní hemopoezou propagované specifickými nádorovými kmenovými buňkami, které v závislosti na rizikové skupině přechází do akutní myeloidní leukemie (dále jen „AML“), která se vyznačuje periferní cytopenií, dysplazií v kostní dřeni, mutacemi v mnoha genech včetně antionkogenu p53 a zejména u vysoce rizikových pacientů s MDS rezistencí k apoptóze zapříčiněnou zvýšenou expresí antiapoptotických Bcl2 proteinů....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu