This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Proteiny z rodiny Bcl2 a myelodysplastický syndrom: funkce a terapeutické možnosti

Ladislav Anděra

Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec

Souhrn Myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) je klonální hemopoetické onemocnění s neefektivní hemopoezou propagované specifickými nádorovými kmenovými buňkami, které v závislosti na rizikové skupině přechází do akutní myeloidní leukemie (dále jen „AML“), která se vyznačuje periferní cytopenií, dysplazií v kostní dřeni, mutacemi v mnoha genech včetně antionkogenu p53 a zejména u vysoce rizikových pacientů s MDS rezistencí k apoptóze zapříčiněnou zvýšenou expresí antiapoptotických Bcl2 proteinů....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu