This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

První český hematologický a transfuziologický sjezd, 16.–19. září 2018

Nina Dusílková

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Ve dnech 16.–19. září 2018 proběhl v Clarion Congress Hotelu Prague 1. český hematologický a transfuziologický sjezd lékařů a vědců s významnou mezinárodní účastí – například G. Salles (Lyon, Francie), A. Hill (Leeds, Velká Británie), Y. Griffo (New York, Spojené státy americké), Ch. Röllig (Drážďany, Německo). Setkání obsahovalo mnoho odborných sekcí a satelitních sympozií, které se zabývaly tématy jako lymfomy, CLL,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu