This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

První český hematologický a transfuziologický sjezd, 16.–19. září 2018

Nina Dusílková

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Ve dnech 16.–19. září 2018 proběhl v Clarion Congress Hotelu Prague 1. český hematologický a transfuziologický sjezd lékařů a vědců s významnou mezinárodní účastí – například G. Salles (Lyon, Francie), A. Hill (Leeds, Velká Británie), Y. Griffo (New York, Spojené státy americké), Ch. Röllig (Drážďany, Německo). Setkání obsahovalo mnoho odborných sekcí a satelitních sympozií, které se zabývaly tématy jako lymfomy, CLL,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu