This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Originální název:
Myelodysplastic Syndrome News Czech edition

Datum vydání: 05/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První review je věnováno vztahu mezi poškozením DNA pacientů s MDS a patogenezí a progresí onemocnění vedoucím až k leukemii. Analýzou dat z registru MyDyS týkající se léčby azacytidinem a lenalidomidem u nemocných s MDS se zabývá další článek. Nechybí ani kazuistika, okénko pro pacienty seznamuje se spolkem Diagnóza leukemie. Závěrečný rozhovor vám přiblíží prof. Valerii Santiniovou z univerzity v italské Florencii, účastnici semináře pořádaného Czech MDS Group.Obsah

Vážení a milí čtenáři,
Anna Jonášová, Tomáš Stopka
 
Myelodysplastický syndrom v bludném kruhu poškození DNA?
Zdeněk Hodný
 
Zpráva z posledních analýz terapie Vidazou (azacitidin) a Revlimidem (lenalidomid) nemocných s myelodysplastickým syndromem v ČR – data z MyDyS registru
Anna Jonášová1, Libor Červínek2, Jaroslav Čermák3, Petra Bělohlávková4, Petr Rohoň5, Olga Černá6, Dagmar Hulcová7, Petra Richterová8, Naděžda Seifertová9, Tereza Nečasová10
 
Sekundární akutní megakaryocytární leukemie po selhání léčby azacitidinem u nemocného s myelodysplastickým syndromem
Renata Machová1, Anna Lapčíková1, David Starostka1, 2
 
Spolek Diagnóza leukemie
Jana Pelouchová
 
Pacient má v každém věku nárok na vhodnou léčbu
Tomáš Stopka
 
Sekundární myelodysplastický syndrom
Petra Bělohlávková
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předsedkyně redakční rady: MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.,
prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. ¦ Odpovědné redaktorky: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz, Judita Vogelová,
j.vogelova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 7. ročník / ISSN 2336-1093 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21049Partneři projektu