This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Spolek Diagnóza leukemie

Jana Pelouchová

Pacientský spolek Diagnóza leukemie

Souhrn Pacientům s MDS pomáhá v posledních dvou letech pacientský spolek Diagnóza leukemie. Nenechte se zmást názvem, právě nemocní s chronickou myeloidní leukemií (CML) před třinácti lety položili základy dlouhodobému fungování pacientské organizace a zapojili se do mezinárodních pacientských sítí CML a CLL Advocates Network, ALAN a MDS Alliance. Nová etapa v historii sdružení nastala změnou právní formy a rozšířením aktivit na pomoc nemocným se...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu