This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Spolek Diagnóza leukemie

Jana Pelouchová

Pacientský spolek Diagnóza leukemie

Souhrn Pacientům s MDS pomáhá v posledních dvou letech pacientský spolek Diagnóza leukemie. Nenechte se zmást názvem, právě nemocní s chronickou myeloidní leukemií (CML) před třinácti lety položili základy dlouhodobému fungování pacientské organizace a zapojili se do mezinárodních pacientských sítí CML a CLL Advocates Network, ALAN a MDS Alliance. Nová etapa v historii sdružení nastala změnou právní formy a rozšířením aktivit na pomoc nemocným se...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu