This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Spolek Diagnóza leukemie

Jana Pelouchová

Pacientský spolek Diagnóza leukemie

Souhrn Pacientům s MDS pomáhá v posledních dvou letech pacientský spolek Diagnóza leukemie. Nenechte se zmást názvem, právě nemocní s chronickou myeloidní leukemií (CML) před třinácti lety položili základy dlouhodobému fungování pacientské organizace a zapojili se do mezinárodních pacientských sítí CML a CLL Advocates Network, ALAN a MDS Alliance. Nová etapa v historii sdružení nastala změnou právní formy a rozšířením aktivit na pomoc nemocným se...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu