This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Pacient má v každém věku nárok na vhodnou léčbu

Tomáš Stopka

BIOCEV AV ČR a 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Na 6. podzimním edukačním semináři, který pořádá Czech MDS Group a který se uskutečnil 15. listopadu 2018 v Praze, vystoupila s přednáškou o léčebných možnostech pokročilého myelodysplastického syndromu po selhání azacitidinu profesorka Valeria Santiniová z univerzity v italské Florencii. Při této příležitosti jí profesor Tomáš Stopka položil několik otázek.   Jakou oblast v rámci myelodysplastického syndromu (MDS) preferujete? Na co se specializujete? Problematice MDS se...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu