This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Pacient má v každém věku nárok na vhodnou léčbu

Tomáš Stopka

BIOCEV AV ČR a 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Na 6. podzimním edukačním semináři, který pořádá Czech MDS Group a který se uskutečnil 15. listopadu 2018 v Praze, vystoupila s přednáškou o léčebných možnostech pokročilého myelodysplastického syndromu po selhání azacitidinu profesorka Valeria Santiniová z univerzity v italské Florencii. Při této příležitosti jí profesor Tomáš Stopka položil několik otázek.   Jakou oblast v rámci myelodysplastického syndromu (MDS) preferujete? Na co se specializujete? Problematice MDS se...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu