This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Pacient má v každém věku nárok na vhodnou léčbu

Tomáš Stopka

BIOCEV AV ČR a 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Na 6. podzimním edukačním semináři, který pořádá Czech MDS Group a který se uskutečnil 15. listopadu 2018 v Praze, vystoupila s přednáškou o léčebných možnostech pokročilého myelodysplastického syndromu po selhání azacitidinu profesorka Valeria Santiniová z univerzity v italské Florencii. Při této příležitosti jí profesor Tomáš Stopka položil několik otázek.   Jakou oblast v rámci myelodysplastického syndromu (MDS) preferujete? Na co se specializujete? Problematice MDS se...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu