This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Pacient má v každém věku nárok na vhodnou léčbu

Tomáš Stopka

BIOCEV AV ČR a 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Na 6. podzimním edukačním semináři, který pořádá Czech MDS Group a který se uskutečnil 15. listopadu 2018 v Praze, vystoupila s přednáškou o léčebných možnostech pokročilého myelodysplastického syndromu po selhání azacitidinu profesorka Valeria Santiniová z univerzity v italské Florencii. Při této příležitosti jí profesor Tomáš Stopka položil několik otázek.   Jakou oblast v rámci myelodysplastického syndromu (MDS) preferujete? Na co se specializujete? Problematice MDS se...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu