This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Sekundární myelodysplastický syndrom

Petra Bělohlávková

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn Sekundární myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) tvoří asi 10 % všech MDS forem a představuje závažnou komplikaci předchozí cytostatické léčby. V našem článku představujeme kazuistiku nemocné s dříve léčeným difuzním velkobuněčným lymfomem, která rozvinula sekundární MDS. Nemocná podstoupila příbuzeneckou transplantaci hemopoetickými buňkami (dále jen „HSCT“). Jako komplikace se u ní krátce po HSCT rozvinulo těžké neurotoxické postižení mozku s rozvojem...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu