This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Sekundární myelodysplastický syndrom

Petra Bělohlávková

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn Sekundární myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) tvoří asi 10 % všech MDS forem a představuje závažnou komplikaci předchozí cytostatické léčby. V našem článku představujeme kazuistiku nemocné s dříve léčeným difuzním velkobuněčným lymfomem, která rozvinula sekundární MDS. Nemocná podstoupila příbuzeneckou transplantaci hemopoetickými buňkami (dále jen „HSCT“). Jako komplikace se u ní krátce po HSCT rozvinulo těžké neurotoxické postižení mozku s rozvojem...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu