This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Sekundární myelodysplastický syndrom

Petra Bělohlávková

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn Sekundární myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) tvoří asi 10 % všech MDS forem a představuje závažnou komplikaci předchozí cytostatické léčby. V našem článku představujeme kazuistiku nemocné s dříve léčeným difuzním velkobuněčným lymfomem, která rozvinula sekundární MDS. Nemocná podstoupila příbuzeneckou transplantaci hemopoetickými buňkami (dále jen „HSCT“). Jako komplikace se u ní krátce po HSCT rozvinulo těžké neurotoxické postižení mozku s rozvojem...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu