This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Sekundární myelodysplastický syndrom

Petra Bělohlávková

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn Sekundární myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) tvoří asi 10 % všech MDS forem a představuje závažnou komplikaci předchozí cytostatické léčby. V našem článku představujeme kazuistiku nemocné s dříve léčeným difuzním velkobuněčným lymfomem, která rozvinula sekundární MDS. Nemocná podstoupila příbuzeneckou transplantaci hemopoetickými buňkami (dále jen „HSCT“). Jako komplikace se u ní krátce po HSCT rozvinulo těžké neurotoxické postižení mozku s rozvojem...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu