This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Sekundární myelodysplastický syndrom

Petra Bělohlávková

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn Sekundární myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) tvoří asi 10 % všech MDS forem a představuje závažnou komplikaci předchozí cytostatické léčby. V našem článku představujeme kazuistiku nemocné s dříve léčeným difuzním velkobuněčným lymfomem, která rozvinula sekundární MDS. Nemocná podstoupila příbuzeneckou transplantaci hemopoetickými buňkami (dále jen „HSCT“). Jako komplikace se u ní krátce po HSCT rozvinulo těžké neurotoxické postižení mozku s rozvojem...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu