This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

v současném čísle našeho recenzovaného časopisu Myelodysplastic Syndrome News vám opět přinášíme řadu inspirativních článků. V úvodu je velmi zajímavý příspěvek MUDr. Zdeňka Hodného z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Jde o vynikající souhrn současných poznatků a teorií týkajících se pravděpodobně jednoho z nejzásadnějších patogenetických mechanizmů vzniku a progrese myelodysplastického syndromu (MDS) – mechanizmu poškození DNA, a zvláště patologie v sytému oprav nebo...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu