This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

v současném čísle našeho recenzovaného časopisu Myelodysplastic Syndrome News vám opět přinášíme řadu inspirativních článků. V úvodu je velmi zajímavý příspěvek MUDr. Zdeňka Hodného z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Jde o vynikající souhrn současných poznatků a teorií týkajících se pravděpodobně jednoho z nejzásadnějších patogenetických mechanizmů vzniku a progrese myelodysplastického syndromu (MDS) – mechanizmu poškození DNA, a zvláště patologie v sytému oprav nebo...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu