This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

v současném čísle našeho recenzovaného časopisu Myelodysplastic Syndrome News vám opět přinášíme řadu inspirativních článků. V úvodu je velmi zajímavý příspěvek MUDr. Zdeňka Hodného z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Jde o vynikající souhrn současných poznatků a teorií týkajících se pravděpodobně jednoho z nejzásadnějších patogenetických mechanizmů vzniku a progrese myelodysplastického syndromu (MDS) – mechanizmu poškození DNA, a zvláště patologie v sytému oprav nebo...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu