This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

v současném čísle našeho recenzovaného časopisu Myelodysplastic Syndrome News vám opět přinášíme řadu inspirativních článků. V úvodu je velmi zajímavý příspěvek MUDr. Zdeňka Hodného z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Jde o vynikající souhrn současných poznatků a teorií týkajících se pravděpodobně jednoho z nejzásadnějších patogenetických mechanizmů vzniku a progrese myelodysplastického syndromu (MDS) – mechanizmu poškození DNA, a zvláště patologie v sytému oprav nebo...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu