This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Myelodysplastický syndrom v bludném kruhu poškození DNA?

Zdeněk Hodný

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Souhrn Myelodysplastické syndromy (MDS) představují heterogenní skupinu myeloidních maligních poruch spojenou především s pokročilým věkem a charakterizovanou neefektivní hematopoezou, genetickou nestabilitou a zvýšeným rizikem vzniku akutní myeloidní leukemie. Sekundární formy MDS (t-MDS) se rozvíjejí po předchozím inzultu poškozujícím DNA, jako je radioterapie nebo chemoterapie. Poškozená DNA se obvykle opravuje některým ze specifických reparačních mechanizmů oprav DNA, ale za určitých okolností...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu