This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Myelodysplastický syndrom v bludném kruhu poškození DNA?

Zdeněk Hodný

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Souhrn Myelodysplastické syndromy (MDS) představují heterogenní skupinu myeloidních maligních poruch spojenou především s pokročilým věkem a charakterizovanou neefektivní hematopoezou, genetickou nestabilitou a zvýšeným rizikem vzniku akutní myeloidní leukemie. Sekundární formy MDS (t-MDS) se rozvíjejí po předchozím inzultu poškozujícím DNA, jako je radioterapie nebo chemoterapie. Poškozená DNA se obvykle opravuje některým ze specifických reparačních mechanizmů oprav DNA, ale za určitých okolností...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu