This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Myelodysplastický syndrom v bludném kruhu poškození DNA?

Zdeněk Hodný

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Souhrn Myelodysplastické syndromy (MDS) představují heterogenní skupinu myeloidních maligních poruch spojenou především s pokročilým věkem a charakterizovanou neefektivní hematopoezou, genetickou nestabilitou a zvýšeným rizikem vzniku akutní myeloidní leukemie. Sekundární formy MDS (t-MDS) se rozvíjejí po předchozím inzultu poškozujícím DNA, jako je radioterapie nebo chemoterapie. Poškozená DNA se obvykle opravuje některým ze specifických reparačních mechanizmů oprav DNA, ale za určitých okolností...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu