This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Myelodysplastický syndrom v bludném kruhu poškození DNA?

Zdeněk Hodný

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Souhrn Myelodysplastické syndromy (MDS) představují heterogenní skupinu myeloidních maligních poruch spojenou především s pokročilým věkem a charakterizovanou neefektivní hematopoezou, genetickou nestabilitou a zvýšeným rizikem vzniku akutní myeloidní leukemie. Sekundární formy MDS (t-MDS) se rozvíjejí po předchozím inzultu poškozujícím DNA, jako je radioterapie nebo chemoterapie. Poškozená DNA se obvykle opravuje některým ze specifických reparačních mechanizmů oprav DNA, ale za určitých okolností...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu