This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Myelodysplastický syndrom v bludném kruhu poškození DNA?

Zdeněk Hodný

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Souhrn Myelodysplastické syndromy (MDS) představují heterogenní skupinu myeloidních maligních poruch spojenou především s pokročilým věkem a charakterizovanou neefektivní hematopoezou, genetickou nestabilitou a zvýšeným rizikem vzniku akutní myeloidní leukemie. Sekundární formy MDS (t-MDS) se rozvíjejí po předchozím inzultu poškozujícím DNA, jako je radioterapie nebo chemoterapie. Poškozená DNA se obvykle opravuje některým ze specifických reparačních mechanizmů oprav DNA, ale za určitých okolností...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu