This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2019 Czech edition

Zpráva z posledních analýz terapie Vidazou (azacitidin) a Revlimidem (lenalidomid) nemocných s myelodysplastickým syndromem v ČR – data z MyDyS registru

Anna Jonášová1, Libor Červínek2, Jaroslav Čermák3, Petra Bělohlávková4, Petr Rohoň5, Olga Černá6, Dagmar Hulcová7, Petra Richterová8, Naděžda Seifertová9, Tereza Nečasová10

1 I. interní klinika – klinika hematologie 1. LK UK a VFN Praha
2 Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
3 Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
4 IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
5 Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
6 Hematologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha
7 Fakultní nemonice Plzeň, Hemato-onkologická klinika
8 Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení klinické hematologie
9 Nemocnice České Budějovice, hematologie
10 Institut biostatistiky a analýz, Brno

Úvod Od roku 2009, kdy byl registr MyDyS založen Českou MDS kooperativní skupinou, provádíme každoročně ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy University (IBA) analýzy jak základních klinických dat nemocných s myelodysplastickým syndromem (MDS), tak analýzy výsledků terapie azacitidinem (Vidaza) a lenalidomidem (Revlimid). V současné době je do registru zařazeno 1 395 nemocných. V takzvané vidazové liště registru je 618 nemocných s MDS s vyšším rizikem,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu