This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Originální název:
Myelodysplastic Syndrome News Czech edition

Datum vydání: 05/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Souhrn aktuálních možností terapie anémie nemocných s nízce rizikovým MDS najdete v prvním přehledu, další review se zabývá významem cytogeneticky nepříbuzných buněčných klonů, interim analýzu studie GA-MDS/2013 přináší další příspěvek, v kategorii aktuálních zpráv vám přiblížíme zasedání ASH 2017 v Atlantě a setkání členů Czech MDS Group. Číslo uzavírá poděkování za celoživotní práci významné české hematoložky doc. MUDr. Radany Neuwirtové, CSc., k jejím osmdesátým narozeninám.Obsah

Milí kolegové,
Anna Jonášová, Tomáš Stopka
 
Terapie anémie nemocných s nízce rizikovým myelodysplastickým syndromem – souhrn současných možností a pokroků
Anna Jonášová
 
Význam cytogeneticky nepříbuzných buněčných klonů s izolovanou del(5q) a se samostatnou trizomií 8 u nemocných s MDS
Radana Neuwirtová1, Zuzana Zemanová2, Monika Beličková3, Jana Březinová3, Pavel Dvořák4, Alexandra Oltová5, Jaroslav Čermák3, Libor Červinek5, Věra Vozobulová4, Zuzana Mašková6, Jana Ullrychová7, Eva Polonyová8, Magda Šišková1, Yvonna Smělíková9, Martin Svoboda10, Markéta Šťastná Marková3, Kyra Michalová2, Anna Jonášová10 a Česká MDS skupina
 
1. interim analýza randomizované otevřené klinické studie GA-MDS/2013
Nina Dusílková1, 2, Ľubomír Minařík1, 2, Tomáš Stopka1, 2, Anna Jonášová2
 
Post ASH 2017 Atlanta MDS
Ľubomír Minařík1, Anna Jonášová2
 
Osmé setkání členů Czech MDS Group
Tomáš Stopka
 
Doc. MUDr. Radana Neuwirtová se dožívá 90 let
Tomáš Stopka, Marek Trněný
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předsedkyně redakční rady: MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. ¦ Odpovědné redaktorky: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz, Judita Vogelová,
j.vogelova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Simona Smithová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 6. ročník / ISSN 2336-1093 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21049Partneři projektu