This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Osmé setkání členů Czech MDS Group

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Již 8. setkání členů Czech MDS Group, z.s., se uskutečnilo ve dnech 2.–3. března 2018. Do hotelu Luna u Ledče nad Sázavou přijelo celkem 83 lékařů, sestřiček, vědeckých a laboratorních pracovníků, kteří se v ČR zabývají myelodysplastickým syndromem. Sjezd zahájil doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda Czech MDS Group. Vědecký program prvního dne zahrnoval současný pohled na genetické a cytogenetické parametry u MDS. S přednáškami vystoupili...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu