This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Osmé setkání členů Czech MDS Group

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Již 8. setkání členů Czech MDS Group, z.s., se uskutečnilo ve dnech 2.–3. března 2018. Do hotelu Luna u Ledče nad Sázavou přijelo celkem 83 lékařů, sestřiček, vědeckých a laboratorních pracovníků, kteří se v ČR zabývají myelodysplastickým syndromem. Sjezd zahájil doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda Czech MDS Group. Vědecký program prvního dne zahrnoval současný pohled na genetické a cytogenetické parametry u MDS. S přednáškami vystoupili...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu