This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Osmé setkání členů Czech MDS Group

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Již 8. setkání členů Czech MDS Group, z.s., se uskutečnilo ve dnech 2.–3. března 2018. Do hotelu Luna u Ledče nad Sázavou přijelo celkem 83 lékařů, sestřiček, vědeckých a laboratorních pracovníků, kteří se v ČR zabývají myelodysplastickým syndromem. Sjezd zahájil doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda Czech MDS Group. Vědecký program prvního dne zahrnoval současný pohled na genetické a cytogenetické parametry u MDS. S přednáškami vystoupili...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu