This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Osmé setkání členů Czech MDS Group

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Již 8. setkání členů Czech MDS Group, z.s., se uskutečnilo ve dnech 2.–3. března 2018. Do hotelu Luna u Ledče nad Sázavou přijelo celkem 83 lékařů, sestřiček, vědeckých a laboratorních pracovníků, kteří se v ČR zabývají myelodysplastickým syndromem. Sjezd zahájil doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda Czech MDS Group. Vědecký program prvního dne zahrnoval současný pohled na genetické a cytogenetické parametry u MDS. S přednáškami vystoupili...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu