This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Osmé setkání členů Czech MDS Group

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Již 8. setkání členů Czech MDS Group, z.s., se uskutečnilo ve dnech 2.–3. března 2018. Do hotelu Luna u Ledče nad Sázavou přijelo celkem 83 lékařů, sestřiček, vědeckých a laboratorních pracovníků, kteří se v ČR zabývají myelodysplastickým syndromem. Sjezd zahájil doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda Czech MDS Group. Vědecký program prvního dne zahrnoval současný pohled na genetické a cytogenetické parametry u MDS. S přednáškami vystoupili...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu