This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Terapie anémie nemocných s nízce rizikovým myelodysplastickým syndromem – souhrn současných možností a pokroků

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Souhrn Myelodysplastický syndrom představuje heterogenní skupinu klonálních chorob. Společným rysem jednotlivých podskupin je anémie. Asi 90 % nemocných má anémii různého stupně. Bohužel více než polovina nemocných dosáhne transfuzní závislosti. V přehledovém článku se zabývám standardními postupy a novinkami v terapii anémie u myelodysplastického syndromu. Vedle standardních forem, jakými jsou například erytropoetiny a nověji jejich biosimilars, které vykazují stejnou efektivitu jako...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu