This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Terapie anémie nemocných s nízce rizikovým myelodysplastickým syndromem – souhrn současných možností a pokroků

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Souhrn Myelodysplastický syndrom představuje heterogenní skupinu klonálních chorob. Společným rysem jednotlivých podskupin je anémie. Asi 90 % nemocných má anémii různého stupně. Bohužel více než polovina nemocných dosáhne transfuzní závislosti. V přehledovém článku se zabývám standardními postupy a novinkami v terapii anémie u myelodysplastického syndromu. Vedle standardních forem, jakými jsou například erytropoetiny a nověji jejich biosimilars, které vykazují stejnou efektivitu jako...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu