This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Post ASH 2017 Atlanta MDS

Ľubomír Minařík1, Anna Jonášová2

1 BIOCEV 1. LF UK, Vestec
2 I. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod Ve dnech 9.–12. prosince 2017 se v Atlantě konal 59. ročník konference Americké hematologické společnosti. Zúčastnilo se ho přes 25 000 účastníků, k ústní nebo posterové prezentaci bylo přijato více než 3000 abstraktů. Nabízíme výběr nejzajímavějších sdělení v sekci myelodysplastického syndromu a akutní myeloidní leukemie. Klíčová slova: myelodysplastický syndrom, Americká hematologická společnost, konference  ...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu