This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Post ASH 2017 Atlanta MDS

Ľubomír Minařík1, Anna Jonášová2

1 BIOCEV 1. LF UK, Vestec
2 I. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod Ve dnech 9.–12. prosince 2017 se v Atlantě konal 59. ročník konference Americké hematologické společnosti. Zúčastnilo se ho přes 25 000 účastníků, k ústní nebo posterové prezentaci bylo přijato více než 3000 abstraktů. Nabízíme výběr nejzajímavějších sdělení v sekci myelodysplastického syndromu a akutní myeloidní leukemie. Klíčová slova: myelodysplastický syndrom, Americká hematologická společnost, konference  ...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu