This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Post ASH 2017 Atlanta MDS

Ľubomír Minařík1, Anna Jonášová2

1 BIOCEV 1. LF UK, Vestec
2 I. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod Ve dnech 9.–12. prosince 2017 se v Atlantě konal 59. ročník konference Americké hematologické společnosti. Zúčastnilo se ho přes 25 000 účastníků, k ústní nebo posterové prezentaci bylo přijato více než 3000 abstraktů. Nabízíme výběr nejzajímavějších sdělení v sekci myelodysplastického syndromu a akutní myeloidní leukemie. Klíčová slova: myelodysplastický syndrom, Americká hematologická společnost, konference  ...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu