This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Post ASH 2017 Atlanta MDS

Ľubomír Minařík1, Anna Jonášová2

1 BIOCEV 1. LF UK, Vestec
2 I. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod Ve dnech 9.–12. prosince 2017 se v Atlantě konal 59. ročník konference Americké hematologické společnosti. Zúčastnilo se ho přes 25 000 účastníků, k ústní nebo posterové prezentaci bylo přijato více než 3000 abstraktů. Nabízíme výběr nejzajímavějších sdělení v sekci myelodysplastického syndromu a akutní myeloidní leukemie. Klíčová slova: myelodysplastický syndrom, Americká hematologická společnost, konference  ...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu