This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Milí kolegové,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

MDS News vchází do nové fáze a stává se odborným recenzovaným časopisem! Tato změna obnáší, že každý vědecký článek bude posouzen dvěma odborníky z naší společnosti. Vzhledem k tomu, že recenzování znamená i více práce, budeme redigovat tento časopis ve dvou s tím, že budou zapotřebí také recenze a spolupráce od dalších členů výboru a společnosti. Zjednodušili jsme komunikační nástroje mezi autory, kanceláří a editory, takže...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu