This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Milí kolegové,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

MDS News vchází do nové fáze a stává se odborným recenzovaným časopisem! Tato změna obnáší, že každý vědecký článek bude posouzen dvěma odborníky z naší společnosti. Vzhledem k tomu, že recenzování znamená i více práce, budeme redigovat tento časopis ve dvou s tím, že budou zapotřebí také recenze a spolupráce od dalších členů výboru a společnosti. Zjednodušili jsme komunikační nástroje mezi autory, kanceláří a editory, takže...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu