This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Milí kolegové,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

MDS News vchází do nové fáze a stává se odborným recenzovaným časopisem! Tato změna obnáší, že každý vědecký článek bude posouzen dvěma odborníky z naší společnosti. Vzhledem k tomu, že recenzování znamená i více práce, budeme redigovat tento časopis ve dvou s tím, že budou zapotřebí také recenze a spolupráce od dalších členů výboru a společnosti. Zjednodušili jsme komunikační nástroje mezi autory, kanceláří a editory, takže...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu