This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Milí kolegové,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

MDS News vchází do nové fáze a stává se odborným recenzovaným časopisem! Tato změna obnáší, že každý vědecký článek bude posouzen dvěma odborníky z naší společnosti. Vzhledem k tomu, že recenzování znamená i více práce, budeme redigovat tento časopis ve dvou s tím, že budou zapotřebí také recenze a spolupráce od dalších členů výboru a společnosti. Zjednodušili jsme komunikační nástroje mezi autory, kanceláří a editory, takže...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu