This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Milí kolegové,

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

MDS News vchází do nové fáze a stává se odborným recenzovaným časopisem! Tato změna obnáší, že každý vědecký článek bude posouzen dvěma odborníky z naší společnosti. Vzhledem k tomu, že recenzování znamená i více práce, budeme redigovat tento časopis ve dvou s tím, že budou zapotřebí také recenze a spolupráce od dalších členů výboru a společnosti. Zjednodušili jsme komunikační nástroje mezi autory, kanceláří a editory, takže...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu