This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

1. interim analýza randomizované otevřené klinické studie GA-MDS/2013

Nina Dusílková1, 2, Ľubomír Minařík1, 2, Tomáš Stopka1, 2, Anna Jonášová2

1 BIOCEV 1. LF UK, Vestec
2 I. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

„Příspěvek k ověření účinnosti přidání granulocyty stimulujícího faktoru (G-CSF) k dosavadní terapii (5-AZACYTIDINEM) nemocných s myelodysplastickým syndromem“   Abstrakt Myelodysplastický syndrom je vysoce heterogenní onemocnění s vysokou incidencí u pacientů staršího věku a vysokou mortalitou. Výsledky léčby několika preparáty, které jsou v léčbě tohoto onemocnění účinné, zatím nepřináší očekáváný prospěch pro pacienty s myelodysplastickým syndromem s vysokým rizikem, proto se autoři...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu