This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

1. interim analýza randomizované otevřené klinické studie GA-MDS/2013

Nina Dusílková1, 2, Ľubomír Minařík1, 2, Tomáš Stopka1, 2, Anna Jonášová2

1 BIOCEV 1. LF UK, Vestec
2 I. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

„Příspěvek k ověření účinnosti přidání granulocyty stimulujícího faktoru (G-CSF) k dosavadní terapii (5-AZACYTIDINEM) nemocných s myelodysplastickým syndromem“   Abstrakt Myelodysplastický syndrom je vysoce heterogenní onemocnění s vysokou incidencí u pacientů staršího věku a vysokou mortalitou. Výsledky léčby několika preparáty, které jsou v léčbě tohoto onemocnění účinné, zatím nepřináší očekáváný prospěch pro pacienty s myelodysplastickým syndromem s vysokým rizikem, proto se autoři...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu