This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

1. interim analýza randomizované otevřené klinické studie GA-MDS/2013

Nina Dusílková1, 2, Ľubomír Minařík1, 2, Tomáš Stopka1, 2, Anna Jonášová2

1 BIOCEV 1. LF UK, Vestec
2 I. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

„Příspěvek k ověření účinnosti přidání granulocyty stimulujícího faktoru (G-CSF) k dosavadní terapii (5-AZACYTIDINEM) nemocných s myelodysplastickým syndromem“   Abstrakt Myelodysplastický syndrom je vysoce heterogenní onemocnění s vysokou incidencí u pacientů staršího věku a vysokou mortalitou. Výsledky léčby několika preparáty, které jsou v léčbě tohoto onemocnění účinné, zatím nepřináší očekáváný prospěch pro pacienty s myelodysplastickým syndromem s vysokým rizikem, proto se autoři...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu