This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Originální název:
Multiple Sclerosis News Czech edition

Datum vydání: 11/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 40

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Také podzimní číslo časopisu přináší aktuality ze světa demyelinizačních onemocnění. Najdete v něm informace o roli poškozujícího zánětu u RS i dalších autoimunitních onemocnění. Dočtete se o účinnosti a bezpečnosti siponimodu u pacientů se sekundárně progresivní RS a najdete zde analýzu dat týkajících se okrelizumabu. Kazuistika vás seznámí s případem zajímavé asociace idiopatické trombocytopenické purpury a RS. Nechybějí ani postřehy z odborných akcí, jakými byly kongres AAN v Seatlu a 20. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2× ročně ¦ 8. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 2464-5389, ISSN (on-line vydání): 2694-7285
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22323.Partneři projektu