This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Poškozující zánět spojuje roztroušenou sklerózu mozkomíšní s dalšími imunopatologickými nemocemi

Jan Krejsek

Ústav klinické imunologie a alergologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn V patofyziologii roztroušené sklerózy, podobně jako u jiných imunopatologických nemocí, sehrává významnou úlohu poškozující zánět. Ten je výsledkem ztráty homeostatických regulací imunity. Současný koncept, který akcentuje abnormální polarizaci subsetů T-lymfocytů s podílem B-lymfocytů, je základem pro účinné léčebné zásahy u nemocných s roztroušenou sklerózou. Ty zahrnují spektrum léčiv odlišných svou molekulovou podstatou a mechanizmy působení. Rozdílné jsou i...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu