This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Okrelizumab: další analýzy studií v dlouhodobém horizontu a nová data

Marta Šimůnková

Senior konzultant Medical Tribune CZ

Souhrn Randomizované klinické studie (randomized clinical trial, RCT) s mnoha léčivými přípravky končí s datem registrace a jejich další osud je sledován v rámci povinné farmakovigilance. To není případ okrelizumabu, u něhož probíhá sledování po RCT v otevřené extenzi studie (open-label extension, OLE) již osm let. Kromě toho jsou zahajovány další studie. V červnu 2022...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu