This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Okrelizumab: další analýzy studií v dlouhodobém horizontu a nová data

Marta Šimůnková

Senior konzultant Medical Tribune CZ

Souhrn Randomizované klinické studie (randomized clinical trial, RCT) s mnoha léčivými přípravky končí s datem registrace a jejich další osud je sledován v rámci povinné farmakovigilance. To není případ okrelizumabu, u něhož probíhá sledování po RCT v otevřené extenzi studie (open-label extension, OLE) již osm let. Kromě toho jsou zahajovány další studie. V červnu 2022...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu