This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Okrelizumab: další analýzy studií v dlouhodobém horizontu a nová data

Marta Šimůnková

Senior konzultant Medical Tribune CZ

Souhrn Randomizované klinické studie (randomized clinical trial, RCT) s mnoha léčivými přípravky končí s datem registrace a jejich další osud je sledován v rámci povinné farmakovigilance. To není případ okrelizumabu, u něhož probíhá sledování po RCT v otevřené extenzi studie (open-label extension, OLE) již osm let. Kromě toho jsou zahajovány další studie. V červnu 2022...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu