This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Roztroušená skleróza a idiopatická trombocytopenická purpura

Pavel Štourač

Neurologická klinika FN Brno a LF MU v Brně

Souhrn Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Toto onemocnění je často asociováno s dalšími autoimunitními a imunitně zprostředkovanými onemocněními, včetně idiopatické trombocytopenické purpury. Při dlouhodobé léčbě roztroušené sklerózy chorobu modifikujícími léky (DMDs, disease modifying drugs) je nutné vyloučit vznik idiopatické trombocytopenické purpury (ITP) jako důsledek této léčby a stanovit příčiny v rámci diferenciální...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu