This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Roztroušená skleróza a idiopatická trombocytopenická purpura

Pavel Štourač

Neurologická klinika FN Brno a LF MU v Brně

Souhrn Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Toto onemocnění je často asociováno s dalšími autoimunitními a imunitně zprostředkovanými onemocněními, včetně idiopatické trombocytopenické purpury. Při dlouhodobé léčbě roztroušené sklerózy chorobu modifikujícími léky (DMDs, disease modifying drugs) je nutné vyloučit vznik idiopatické trombocytopenické purpury (ITP) jako důsledek této léčby a stanovit příčiny v rámci diferenciální...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu