This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Roztroušená skleróza a idiopatická trombocytopenická purpura

Pavel Štourač

Neurologická klinika FN Brno a LF MU v Brně

Souhrn Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Toto onemocnění je často asociováno s dalšími autoimunitními a imunitně zprostředkovanými onemocněními, včetně idiopatické trombocytopenické purpury. Při dlouhodobé léčbě roztroušené sklerózy chorobu modifikujícími léky (DMDs, disease modifying drugs) je nutné vyloučit vznik idiopatické trombocytopenické purpury (ITP) jako důsledek této léčby a stanovit příčiny v rámci diferenciální...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu