This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Roztroušená skleróza a idiopatická trombocytopenická purpura

Pavel Štourač

Neurologická klinika FN Brno a LF MU v Brně

Souhrn Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Toto onemocnění je často asociováno s dalšími autoimunitními a imunitně zprostředkovanými onemocněními, včetně idiopatické trombocytopenické purpury. Při dlouhodobé léčbě roztroušené sklerózy chorobu modifikujícími léky (DMDs, disease modifying drugs) je nutné vyloučit vznik idiopatické trombocytopenické purpury (ITP) jako důsledek této léčby a stanovit příčiny v rámci diferenciální...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu