This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Roztroušená skleróza a idiopatická trombocytopenická purpura

Pavel Štourač

Neurologická klinika FN Brno a LF MU v Brně

Souhrn Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Toto onemocnění je často asociováno s dalšími autoimunitními a imunitně zprostředkovanými onemocněními, včetně idiopatické trombocytopenické purpury. Při dlouhodobé léčbě roztroušené sklerózy chorobu modifikujícími léky (DMDs, disease modifying drugs) je nutné vyloučit vznik idiopatické trombocytopenické purpury (ITP) jako důsledek této léčby a stanovit příčiny v rámci diferenciální...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu