This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Doutnající zánět a nová léčba RS na obzoru – ohlédnutí za kongresem AAN 2022

Pavel Hradílek

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, FN Olomouc

Letošní kongres Americké asociace neurologie (AAN) proběhnul v klasické podobě ve dnech 2.–7. dubna 2022 ve Washington State Convention Center v Seattlu ve státě Washington. Virtuální část kongresu se pak odehrála online ve dnech 24.–26. dubna 2022. Vedle jiných témat byl prezentován současný pohled na komplexní patofyziologii roztroušené sklerózy (RS) v souvislosti s novými možnostmi léčby – inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy (BTKi)....

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu