This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Doutnající zánět a nová léčba RS na obzoru – ohlédnutí za kongresem AAN 2022

Pavel Hradílek

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, FN Olomouc

Letošní kongres Americké asociace neurologie (AAN) proběhnul v klasické podobě ve dnech 2.–7. dubna 2022 ve Washington State Convention Center v Seattlu ve státě Washington. Virtuální část kongresu se pak odehrála online ve dnech 24.–26. dubna 2022. Vedle jiných témat byl prezentován současný pohled na komplexní patofyziologii roztroušené sklerózy (RS) v souvislosti s novými možnostmi léčby – inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy (BTKi)....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu