This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Doutnající zánět a nová léčba RS na obzoru – ohlédnutí za kongresem AAN 2022

Pavel Hradílek

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, FN Olomouc

Letošní kongres Americké asociace neurologie (AAN) proběhnul v klasické podobě ve dnech 2.–7. dubna 2022 ve Washington State Convention Center v Seattlu ve státě Washington. Virtuální část kongresu se pak odehrála online ve dnech 24.–26. dubna 2022. Vedle jiných témat byl prezentován současný pohled na komplexní patofyziologii roztroušené sklerózy (RS) v souvislosti s novými možnostmi léčby – inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy (BTKi)....

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu