This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Editorial

Pavel Hradílek

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, FN Olomouc

Vážení čtenáři,   dovolte, abych vám představil nové, podzimní číslo odborného časopisu Multiple Sclerosis News, který již pravidelně přináší aktuality ze světa demyelinizačních onemocnění. V posledních letech dochází ke stále většímu prohlubování poznatků o patofyziologii roztroušené sklerózy (RS) a dalších autoimunitních onemocnění a v té souvislosti také k pokrokům ve vývoji nových léků, které dokážou svými účinky stále cíleněji zasáhnout tyto procesy. Poprvé...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu