This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Editorial

Pavel Hradílek

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, FN Olomouc

Vážení čtenáři,   dovolte, abych vám představil nové, podzimní číslo odborného časopisu Multiple Sclerosis News, který již pravidelně přináší aktuality ze světa demyelinizačních onemocnění. V posledních letech dochází ke stále většímu prohlubování poznatků o patofyziologii roztroušené sklerózy (RS) a dalších autoimunitních onemocnění a v té souvislosti také k pokrokům ve vývoji nových léků, které dokážou svými účinky stále cíleněji zasáhnout tyto procesy. Poprvé...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu