This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Editorial

Pavel Hradílek

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, FN Olomouc

Vážení čtenáři,   dovolte, abych vám představil nové, podzimní číslo odborného časopisu Multiple Sclerosis News, který již pravidelně přináší aktuality ze světa demyelinizačních onemocnění. V posledních letech dochází ke stále většímu prohlubování poznatků o patofyziologii roztroušené sklerózy (RS) a dalších autoimunitních onemocnění a v té souvislosti také k pokrokům ve vývoji nových léků, které dokážou svými účinky stále cíleněji zasáhnout tyto procesy. Poprvé...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu