This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost siponimodu u pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou

Martin Vališ, Simona Halúsková

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn Sekundárně progresivní roztroušená skleróza (SP-RS) představuje v globálním měřítku druhou nejčastější formu RS. Efektivní lék pro pacienty se SP-RS na trhu dlouho chyběl. Siponimod, selektivní modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů, je indikován u dospělých pacientů se SP-RS se známkami aktivity onemocnění a je prvním přípravkem, u kterého bylo prokázáno zpomalení klinicky potvrzené progrese. Účinnost léku a...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu