This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost siponimodu u pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou

Martin Vališ, Simona Halúsková

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn Sekundárně progresivní roztroušená skleróza (SP-RS) představuje v globálním měřítku druhou nejčastější formu RS. Efektivní lék pro pacienty se SP-RS na trhu dlouho chyběl. Siponimod, selektivní modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů, je indikován u dospělých pacientů se SP-RS se známkami aktivity onemocnění a je prvním přípravkem, u kterého bylo prokázáno zpomalení klinicky potvrzené progrese. Účinnost léku a...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu