This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost siponimodu u pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou

Martin Vališ, Simona Halúsková

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn Sekundárně progresivní roztroušená skleróza (SP-RS) představuje v globálním měřítku druhou nejčastější formu RS. Efektivní lék pro pacienty se SP-RS na trhu dlouho chyběl. Siponimod, selektivní modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů, je indikován u dospělých pacientů se SP-RS se známkami aktivity onemocnění a je prvním přípravkem, u kterého bylo prokázáno zpomalení klinicky potvrzené progrese. Účinnost léku a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu