This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Czech edition

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost siponimodu u pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou

Martin Vališ, Simona Halúsková

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn Sekundárně progresivní roztroušená skleróza (SP-RS) představuje v globálním měřítku druhou nejčastější formu RS. Efektivní lék pro pacienty se SP-RS na trhu dlouho chyběl. Siponimod, selektivní modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů, je indikován u dospělých pacientů se SP-RS se známkami aktivity onemocnění a je prvním přípravkem, u kterého bylo prokázáno zpomalení klinicky potvrzené progrese. Účinnost léku a...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu