This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Originální název:
Emerging Stars of Oncology Journal

Datum vydání: 05/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Aktuální vydání časopisu ESO Journal je věnováno novější, plně humánní, monoklonální anti-PD-1 protilátce cemiplimabu (LIBTAYOR). Nejvíce zkušeností s tímto preparátem máme zatím v léčbě dospělých pacientů s metastazujícím nebo lokálně pokročilým spinocelulárním nebo bazocelulárním karcinomem kůže. Další novou indikací je léčba dospělých pacientek s rekurentním nebo metastazujícím karcinomem děložního hrdla a progresí onemocnění v průběhu nebo po chemoterapii na bázi platiny.

Číslo přináší pět kazuistik. První o pseudoprogresi po cemiplimabu ve 2. linii léčby po selhání standardní chemoterapie u velmi mladé pacientky s diseminovaným karcinomem hrdla dělohy. Dvě následující popisují efektivní léčbu cemiplimabem u pacientů s lokálně pokročilým a diseminovaným spinocelulárním karcinomem kůže. Čtvrtá je o případu polymorbidniho pacienta s regionálně pokročilým dlaždicobuněčným karcinomem plic. Poslední je příkladem multidisciplinárního přístupu v léčbě recidivujícího bazaliomu kůže a využiti cemiplimabu ve 2. linii systémové léčby po selhání hedgehog inhibitoru.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika • IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475, E-mail: info@ wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová
Jazykové redaktorky: PhDr. Hana Kaiserová, PhDr. Alena Palčová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
4. ročník, číslo 1 • ISSN (tištěné vydání): 2694-9520 • ISSN (on-line vydání): 2694-9547
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23936Partneři projektu