This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Cemiplimab v léčbě nemelanomových kožních nádorů

Markéta Pospíšková

Onkologické oddělení KNTB, a. s., Zlín

SOUHRN Nemelanomové kožní nádory jsou heterogenní skupina s největší incidencí ze všech nádorů. V roce 2018 jich bylo v České republice diagnostikováno kolem 28 500. Jejich výskyt roste s věkem a zátěží UV zářením. Zhruba 80 % z nich tvoří bazocelulární karcinom a 20 % karcinom spinocelulární. Mortalita je nízká, ale zvyšuje se s věkem nemocných. Terapie...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu