This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Cemiplimab v léčbě nemelanomových kožních nádorů

Markéta Pospíšková

Onkologické oddělení KNTB, a. s., Zlín

SOUHRN Nemelanomové kožní nádory jsou heterogenní skupina s největší incidencí ze všech nádorů. V roce 2018 jich bylo v České republice diagnostikováno kolem 28 500. Jejich výskyt roste s věkem a zátěží UV zářením. Zhruba 80 % z nich tvoří bazocelulární karcinom a 20 % karcinom spinocelulární. Mortalita je nízká, ale zvyšuje se s věkem nemocných. Terapie...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu