This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Editorial

Radek Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové, imunoterapie založená na monoklonálních protilátkách proti kontrolním bodům imunitní odpovědi způsobila doslova revoluci v léčbě nádorových onemocnění. Unikátní mechanismus účinku založený na restituci a potenciaci protinádorové imunity a vedoucí k dlouhodobé kontrole onemocnění byl impulzem pro iniciaci mnoha klinických studií snad u všech onkologických diagnóz. V posledních letech přicházejí kontinuálně pozitivní závěry z těchto studií a díky rozšiřujícím se indikacím...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu