This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Editorial

Radek Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové, imunoterapie založená na monoklonálních protilátkách proti kontrolním bodům imunitní odpovědi způsobila doslova revoluci v léčbě nádorových onemocnění. Unikátní mechanismus účinku založený na restituci a potenciaci protinádorové imunity a vedoucí k dlouhodobé kontrole onemocnění byl impulzem pro iniciaci mnoha klinických studií snad u všech onkologických diagnóz. V posledních letech přicházejí kontinuálně pozitivní závěry z těchto studií a díky rozšiřujícím se indikacím...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu