This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Editorial

Radek Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové, imunoterapie založená na monoklonálních protilátkách proti kontrolním bodům imunitní odpovědi způsobila doslova revoluci v léčbě nádorových onemocnění. Unikátní mechanismus účinku založený na restituci a potenciaci protinádorové imunity a vedoucí k dlouhodobé kontrole onemocnění byl impulzem pro iniciaci mnoha klinických studií snad u všech onkologických diagnóz. V posledních letech přicházejí kontinuálně pozitivní závěry z těchto studií a díky rozšiřujícím se indikacím...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu