This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Cemiplimab a jeho úspěch v léčbě pokročilého spinocelulárního karcinomu kůže

Radek Lakomý, Alexandr Poprach

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta

Souhrn Kožní nádory jsou heterogenní skupinou onemocnění. Spinocelulární karcinom je po bazocelulárním karcinomu druhou nejčastější kožní malignitou a představuje cca 20 % nemelanomových kožních nádorů. Incidence v posledních desetiletích narůstá. Mimo chronickou expozici UV záření má stále větší vliv stárnutí populace se všemi důsledky [1, 2]. S věkem roste počet jedinců s nemocemi a jejich léčbou,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu