This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Cemiplimab a jeho úspěch v léčbě pokročilého spinocelulárního karcinomu kůže

Radek Lakomý, Alexandr Poprach

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta

Souhrn Kožní nádory jsou heterogenní skupinou onemocnění. Spinocelulární karcinom je po bazocelulárním karcinomu druhou nejčastější kožní malignitou a představuje cca 20 % nemelanomových kožních nádorů. Incidence v posledních desetiletích narůstá. Mimo chronickou expozici UV záření má stále větší vliv stárnutí populace se všemi důsledky [1, 2]. S věkem roste počet jedinců s nemocemi a jejich léčbou,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu