This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Cemiplimab v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Gabriela Krákorová

Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň

Souhrn Karcinom plic je celosvětově malignita s nejvyšší mortalitou [1]. Zhruba tři čtvrtiny nemocných tvoří pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic. Nejlepší šanci na dlouhodobé přežití mají nemocní léčení radikálním chirurgických výkonem. Neresekabilní onemocnění, pokud jsou vyloučeny vzdálené metastázy, je zvažováno k radikální chemoradioterapii (ideálně konkomitantní, pokud je k ní nemocný únosný). V případě, že nelze...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu