This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Cemiplimab v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Gabriela Krákorová

Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň

Souhrn Karcinom plic je celosvětově malignita s nejvyšší mortalitou [1]. Zhruba tři čtvrtiny nemocných tvoří pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic. Nejlepší šanci na dlouhodobé přežití mají nemocní léčení radikálním chirurgických výkonem. Neresekabilní onemocnění, pokud jsou vyloučeny vzdálené metastázy, je zvažováno k radikální chemoradioterapii (ideálně konkomitantní, pokud je k ní nemocný únosný). V případě, že nelze...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu