This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Pacient léčený cemiplimabem pro metastazující dlaždicobuněčný karcinom kůže

Ivona Mrázová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Souhrn Spinocelulární karcinom kůže patří mezi nejčastější nádory kůže. Často se vyskytuje u pacientů vyššího věku. Kromě dostupných léčebných modalit, jako jsou chirurgická léčba, radioterapie a chemoterapie, můžeme pacientům nabídnout další systémovou léčbu – imunoterapii. Cemiplimab cílí proti PD-1 receptoru. Tato moderní léčba nabízí pacientům léčebnou odpověď i dlouhodobou účinnost. Imunoterapie může být doprovázena nežádoucími...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu