This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Pacient léčený cemiplimabem pro metastazující dlaždicobuněčný karcinom kůže

Ivona Mrázová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Souhrn Spinocelulární karcinom kůže patří mezi nejčastější nádory kůže. Často se vyskytuje u pacientů vyššího věku. Kromě dostupných léčebných modalit, jako jsou chirurgická léčba, radioterapie a chemoterapie, můžeme pacientům nabídnout další systémovou léčbu – imunoterapii. Cemiplimab cílí proti PD-1 receptoru. Tato moderní léčba nabízí pacientům léčebnou odpověď i dlouhodobou účinnost. Imunoterapie může být doprovázena nežádoucími...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu