This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Pacient léčený cemiplimabem pro metastazující dlaždicobuněčný karcinom kůže

Ivona Mrázová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Souhrn Spinocelulární karcinom kůže patří mezi nejčastější nádory kůže. Často se vyskytuje u pacientů vyššího věku. Kromě dostupných léčebných modalit, jako jsou chirurgická léčba, radioterapie a chemoterapie, můžeme pacientům nabídnout další systémovou léčbu – imunoterapii. Cemiplimab cílí proti PD-1 receptoru. Tato moderní léčba nabízí pacientům léčebnou odpověď i dlouhodobou účinnost. Imunoterapie může být doprovázena nežádoucími...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu