This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Pseudoprogrese u mladé pacientky s karcinomem hrdla dělohy léčené cemiplimabem

Igor Sirák

Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

SOUHRN Možnosti léčby metastatického či recidivujícího karcinomu hrdla dělohy jsou značně omezené. U pacientek, u kterých již nelze dosáhnout remise nemoci chirurgickou léčbou či radioterapií, je první volbou kombinovaná systémová chemoterapie založená na platině. Chemoterapií 1. linie lze často dosáhnout dobré léčebné odpovědi, jejíž trvání je pouze dočasné a polovina pacientek umírá do 18 měsíců...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu