This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2023 Czech edition

Pseudoprogrese u mladé pacientky s karcinomem hrdla dělohy léčené cemiplimabem

Igor Sirák

Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

SOUHRN Možnosti léčby metastatického či recidivujícího karcinomu hrdla dělohy jsou značně omezené. U pacientek, u kterých již nelze dosáhnout remise nemoci chirurgickou léčbou či radioterapií, je první volbou kombinovaná systémová chemoterapie založená na platině. Chemoterapií 1. linie lze často dosáhnout dobré léčebné odpovědi, jejíž trvání je pouze dočasné a polovina pacientek umírá do 18 měsíců...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu