This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 01/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle časopisu Diabetology News najdete přehledový článek o sexuálních dysfunkcích u diabetu mellitu, který napsal MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. Témata podzimních kongresů (Evropský diabetologický sjezd a sympozium Léčba diabetika v praxi) zmapoval prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Číslo jako vždy uzavírají překlady abstraktů.Obsah

Vážení čtenáři,
Štěpán Svačina
 
Sexuální dysfunkce u diabetu mellitu
Libor Zámečník
 
Výběr z diabetologických setkání 2015
Štěpán Svačina
 
Nový mechanismus účinku metforminu: ve středu zájmu jsou mitochondrie a střevo
Hur KY, Lee MS
 
HbA1c po krátkém období monoterapie metforminem identifikuje trvalou kontrolu glykémie u dospívajících s diabetem 2. typu
Zeitler P1, Hirst K2, Copeland KC3, El Ghormli L4, Levitt Katz L5, Levitsky LL6, Linder B7, McGuigan P8, White NH9, Wilfley D9; Studijní skupina TODAY
 
Metformin a mortalita karcinomu prostaty: metaanalýza
Stopsack KH1, Ziehr DR2,3, Rider JR4,5, Giovannucci EL4,5,6
 
Spojitost mezi terapií metforminem a incidencí a mortalitou karcinomu prsu: důkazy z metaanalýzy
Yang T1, Yang Y2, Liu S1
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 777 745 647 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČ: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 7. ročník / ISSN 1804-1647 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu