This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Výběr z diabetologických setkání 2015

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Evropský diabetologický sjezd – EASD, Stockholm, září 2015 Kongres přinesl mnoho nových poznatků o patofyziologii, klinice i léčbě diabetu. Letošní úvodní Claude Bernardova přednáška byla věnována prediabetu. Bylo ukázáno, na jak rozdílném genetickém pozadí se tento předstupeň diabetu 2. typu vyvíjí. V poslední době je kromě fyzické inaktivity při rozvoji prediabetu zdůrazňována jaterní steatóza, její vliv na steatózu pankreatu a přímý...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu