This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Výběr z diabetologických setkání 2015

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Evropský diabetologický sjezd – EASD, Stockholm, září 2015 Kongres přinesl mnoho nových poznatků o patofyziologii, klinice i léčbě diabetu. Letošní úvodní Claude Bernardova přednáška byla věnována prediabetu. Bylo ukázáno, na jak rozdílném genetickém pozadí se tento předstupeň diabetu 2. typu vyvíjí. V poslední době je kromě fyzické inaktivity při rozvoji prediabetu zdůrazňována jaterní steatóza, její vliv na steatózu pankreatu a přímý...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu