This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Výběr z diabetologických setkání 2015

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Evropský diabetologický sjezd – EASD, Stockholm, září 2015 Kongres přinesl mnoho nových poznatků o patofyziologii, klinice i léčbě diabetu. Letošní úvodní Claude Bernardova přednáška byla věnována prediabetu. Bylo ukázáno, na jak rozdílném genetickém pozadí se tento předstupeň diabetu 2. typu vyvíjí. V poslední době je kromě fyzické inaktivity při rozvoji prediabetu zdůrazňována jaterní steatóza, její vliv na steatózu pankreatu a přímý...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu