This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Spojitost mezi terapií metforminem a incidencí a mortalitou karcinomu prsu: důkazy z metaanalýzy

Yang T1, Yang Y2, Liu S1

1 Department of Surgery, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, Čína
2 Department of Cardiovascular Medicine, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, Čína

Účel Metformin může být spojen se sníženým rizikem karcinomu prsu. Provedli jsme metaanalýzu s cílem posoudit vliv užívání metforminu na riziko a mortalitu karcinomu prsu.   Metody V databázích PubMed a EMbase jsme hledali všechny dostupné studie popisující riziko karcinomu prsu a mortalitu ze všech příčin ve vztahu k užívání metforminu u pacientek s diabetem 2. typu. Pro hodnocení síly spojení mezi metforminem a rizikem karcinomu...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu