This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Spojitost mezi terapií metforminem a incidencí a mortalitou karcinomu prsu: důkazy z metaanalýzy

Yang T1, Yang Y2, Liu S1

1 Department of Surgery, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, Čína
2 Department of Cardiovascular Medicine, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, Čína

Účel Metformin může být spojen se sníženým rizikem karcinomu prsu. Provedli jsme metaanalýzu s cílem posoudit vliv užívání metforminu na riziko a mortalitu karcinomu prsu.   Metody V databázích PubMed a EMbase jsme hledali všechny dostupné studie popisující riziko karcinomu prsu a mortalitu ze všech příčin ve vztahu k užívání metforminu u pacientek s diabetem 2. typu. Pro hodnocení síly spojení mezi metforminem a rizikem karcinomu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu