This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Spojitost mezi terapií metforminem a incidencí a mortalitou karcinomu prsu: důkazy z metaanalýzy

Yang T1, Yang Y2, Liu S1

1 Department of Surgery, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, Čína
2 Department of Cardiovascular Medicine, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, Čína

Účel Metformin může být spojen se sníženým rizikem karcinomu prsu. Provedli jsme metaanalýzu s cílem posoudit vliv užívání metforminu na riziko a mortalitu karcinomu prsu.   Metody V databázích PubMed a EMbase jsme hledali všechny dostupné studie popisující riziko karcinomu prsu a mortalitu ze všech příčin ve vztahu k užívání metforminu u pacientek s diabetem 2. typu. Pro hodnocení síly spojení mezi metforminem a rizikem karcinomu...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu