This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Spojitost mezi terapií metforminem a incidencí a mortalitou karcinomu prsu: důkazy z metaanalýzy

Yang T1, Yang Y2, Liu S1

1 Department of Surgery, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, Čína
2 Department of Cardiovascular Medicine, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, Čína

Účel Metformin může být spojen se sníženým rizikem karcinomu prsu. Provedli jsme metaanalýzu s cílem posoudit vliv užívání metforminu na riziko a mortalitu karcinomu prsu.   Metody V databázích PubMed a EMbase jsme hledali všechny dostupné studie popisující riziko karcinomu prsu a mortalitu ze všech příčin ve vztahu k užívání metforminu u pacientek s diabetem 2. typu. Pro hodnocení síly spojení mezi metforminem a rizikem karcinomu...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu