This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Nový mechanismus účinku metforminu: ve středu zájmu jsou mitochondrie a střevo

Hur KY, Lee MS

Division of Endocrinology & Metabolism, Department of Medicine, Samsung Medical Center
Sungkyunkwan University School of Medicine Seoul, Korea

Nejznámějším mechanismem účinku metforminu, jednoho z nejčastěji předepisovaných antidiabetik, je aktivace proteinkinázy aktivované adenosinmonofosfátem. Nedávné výzkumy však ukázaly, že cesty nezávislé na proteinkináze aktivované adenosinmonofosfátem mohou vysvětlit jak některé přínosné metabolické účinky metforminu, tak i jeho nežádoucí účinky. K těmto novým cestám patří indukce mitochondriálního stresu, inhibice mitochondriálních člunků, alterace intestinální mikrobiální flóry, potlačení signálního glukagonu, aktivace autofagie, zeslabení...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu