This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Nový mechanismus účinku metforminu: ve středu zájmu jsou mitochondrie a střevo

Hur KY, Lee MS

Division of Endocrinology & Metabolism, Department of Medicine, Samsung Medical Center
Sungkyunkwan University School of Medicine Seoul, Korea

Nejznámějším mechanismem účinku metforminu, jednoho z nejčastěji předepisovaných antidiabetik, je aktivace proteinkinázy aktivované adenosinmonofosfátem. Nedávné výzkumy však ukázaly, že cesty nezávislé na proteinkináze aktivované adenosinmonofosfátem mohou vysvětlit jak některé přínosné metabolické účinky metforminu, tak i jeho nežádoucí účinky. K těmto novým cestám patří indukce mitochondriálního stresu, inhibice mitochondriálních člunků, alterace intestinální mikrobiální flóry, potlačení signálního glukagonu, aktivace autofagie, zeslabení...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu