This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Nový mechanismus účinku metforminu: ve středu zájmu jsou mitochondrie a střevo

Hur KY, Lee MS

Division of Endocrinology & Metabolism, Department of Medicine, Samsung Medical Center
Sungkyunkwan University School of Medicine Seoul, Korea

Nejznámějším mechanismem účinku metforminu, jednoho z nejčastěji předepisovaných antidiabetik, je aktivace proteinkinázy aktivované adenosinmonofosfátem. Nedávné výzkumy však ukázaly, že cesty nezávislé na proteinkináze aktivované adenosinmonofosfátem mohou vysvětlit jak některé přínosné metabolické účinky metforminu, tak i jeho nežádoucí účinky. K těmto novým cestám patří indukce mitochondriálního stresu, inhibice mitochondriálních člunků, alterace intestinální mikrobiální flóry, potlačení signálního glukagonu, aktivace autofagie, zeslabení...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu