This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Nový mechanismus účinku metforminu: ve středu zájmu jsou mitochondrie a střevo

Hur KY, Lee MS

Division of Endocrinology & Metabolism, Department of Medicine, Samsung Medical Center
Sungkyunkwan University School of Medicine Seoul, Korea

Nejznámějším mechanismem účinku metforminu, jednoho z nejčastěji předepisovaných antidiabetik, je aktivace proteinkinázy aktivované adenosinmonofosfátem. Nedávné výzkumy však ukázaly, že cesty nezávislé na proteinkináze aktivované adenosinmonofosfátem mohou vysvětlit jak některé přínosné metabolické účinky metforminu, tak i jeho nežádoucí účinky. K těmto novým cestám patří indukce mitochondriálního stresu, inhibice mitochondriálních člunků, alterace intestinální mikrobiální flóry, potlačení signálního glukagonu, aktivace autofagie, zeslabení...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu