This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Sexuální dysfunkce u diabetu mellitu

Libor Zámečník

Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha, TH klinika Praha

Úvod a epidemiologie diabetu Diabetes mellitus je heterogenní skupinou onemocnění. Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) je diabetes mellitus stav chronické hyperglykémie, který může být způsoben mnoha zevními a genetickými faktory, působícími současně. V patogenezi se uplatňuje absolutní nedostatek inzulinu (v případě diabetu mellitu 1. typu), nebo relativní nedostatek (v rámci inzulinové rezistence a poruchy...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu