This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Sexuální dysfunkce u diabetu mellitu

Libor Zámečník

Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha, TH klinika Praha

Úvod a epidemiologie diabetu Diabetes mellitus je heterogenní skupinou onemocnění. Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) je diabetes mellitus stav chronické hyperglykémie, který může být způsoben mnoha zevními a genetickými faktory, působícími současně. V patogenezi se uplatňuje absolutní nedostatek inzulinu (v případě diabetu mellitu 1. typu), nebo relativní nedostatek (v rámci inzulinové rezistence a poruchy...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu