This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Sexuální dysfunkce u diabetu mellitu

Libor Zámečník

Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha, TH klinika Praha

Úvod a epidemiologie diabetu Diabetes mellitus je heterogenní skupinou onemocnění. Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) je diabetes mellitus stav chronické hyperglykémie, který může být způsoben mnoha zevními a genetickými faktory, působícími současně. V patogenezi se uplatňuje absolutní nedostatek inzulinu (v případě diabetu mellitu 1. typu), nebo relativní nedostatek (v rámci inzulinové rezistence a poruchy...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu