This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Sexuální dysfunkce u diabetu mellitu

Libor Zámečník

Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha, TH klinika Praha

Úvod a epidemiologie diabetu Diabetes mellitus je heterogenní skupinou onemocnění. Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) je diabetes mellitus stav chronické hyperglykémie, který může být způsoben mnoha zevními a genetickými faktory, působícími současně. V patogenezi se uplatňuje absolutní nedostatek inzulinu (v případě diabetu mellitu 1. typu), nebo relativní nedostatek (v rámci inzulinové rezistence a poruchy...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu