This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Metformin a mortalita karcinomu prostaty: metaanalýza

Stopsack KH1, Ziehr DR2,3, Rider JR4,5, Giovannucci EL4,5,6

1 Department of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health, 677 Huntington Ave, Boston, MA, 02115, USA. stopsack@post.harvard.edu.
2 Harvard Medical School, 25 Shattuck St, Boston, MA, 02115, USA.
3 Department of Medicine, Massachusetts General Hospital, 55 Fruit St, Boston, MA, 02114, USA.
4 Department of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health, 677 Huntington Ave, Boston, MA, 02115, USA.
5 Channing Division of Network Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, 181 Longwood Ave, Boston, MA, 02115, USA.
6 Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public Health, 665 Huntington Ave, Boston, MA, 02115, USA.

Účel Observační studie hlásí protichůdné výsledky ve spojení mezi expozicí metforminu a karcinomem prostaty. Tato metaanalýza shrnuje studie uvádějící celkové přežití, mortalitu specificky související s karcinomem prostaty a biochemickou recidivu.   Metody Systematicky byly zkoumány databáze PubMed a Embase s cílem nalézt studie, zabývající se spojitostí mezi užíváním metforminu a klinickými cíli u mužů s karcinomem prostaty a zároveň beroucí v potaz možnost ovlivnění výsledků diagnózou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu