This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

dostáváte do rukou nové číslo časopisu Diabetology News v tradičním uspořádání. Doufám, že vás zaujme článek primáře MUDr. Libora Zámečníka o sexuálních poruchách u diabetiků. Tato tematika je často v diabetologických časopisech i učebnicích opomíjena. Zde je v přehledu uvedeno všechno podstatné. Konstatována jsou nejen známá fakta o prevalenci diabetu či o prediktivním významu nízkého testosteronu pro vznik diabetu, ale i praktické informace o jednotlivých sexuálních poruchách...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu