This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

dostáváte do rukou nové číslo časopisu Diabetology News v tradičním uspořádání. Doufám, že vás zaujme článek primáře MUDr. Libora Zámečníka o sexuálních poruchách u diabetiků. Tato tematika je často v diabetologických časopisech i učebnicích opomíjena. Zde je v přehledu uvedeno všechno podstatné. Konstatována jsou nejen známá fakta o prevalenci diabetu či o prediktivním významu nízkého testosteronu pro vznik diabetu, ale i praktické informace o jednotlivých sexuálních poruchách...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu