This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

dostáváte do rukou nové číslo časopisu Diabetology News v tradičním uspořádání. Doufám, že vás zaujme článek primáře MUDr. Libora Zámečníka o sexuálních poruchách u diabetiků. Tato tematika je často v diabetologických časopisech i učebnicích opomíjena. Zde je v přehledu uvedeno všechno podstatné. Konstatována jsou nejen známá fakta o prevalenci diabetu či o prediktivním významu nízkého testosteronu pro vznik diabetu, ale i praktické informace o jednotlivých sexuálních poruchách...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu