This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2016 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

dostáváte do rukou nové číslo časopisu Diabetology News v tradičním uspořádání. Doufám, že vás zaujme článek primáře MUDr. Libora Zámečníka o sexuálních poruchách u diabetiků. Tato tematika je často v diabetologických časopisech i učebnicích opomíjena. Zde je v přehledu uvedeno všechno podstatné. Konstatována jsou nejen známá fakta o prevalenci diabetu či o prediktivním významu nízkého testosteronu pro vznik diabetu, ale i praktické informace o jednotlivých sexuálních poruchách...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu