This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Cystická fibróza 1/2023

Originální název:
Cystická fibróza

Datum vydání: 06/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto vydání časopisu Cystická fibróza vás čekají zajímavé aktuality. V úvodní zprávě se dočtete o průběhu XI. Zasedání Registru pacientů s cystickou fibrózou, kde byla prezentována např. současná data týkající se nemocných s touto chorobou v ČR, modulátorová léčba, či možnosti detekce respiračních patogenů. V dalším příspěvku vám představujeme poznatky z North American Cystic Fibrosis Conference, kde se hovořilo především o modulátorové léčbě a zejména kombinaci elexakaftor-tezakaftor-ivakaftor. Autorka dalšího článku se s vámi podělí o své zkušenosti získané během studijního pobytu v jednom z předních pracovišť specializovaných na léčbu dětských pacientů s pneumopatií, včetně CF – z Dětské plicní kliniky v Royal Brompton Hospital v Londýně. Nechybějí ani informace o činnosti Klubu nemocných cystickou fibrózou, z. s., a to jak o jednotlivých pořádaných akcích, tak o nadcházejícím Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, jehož je Klub se svým patronem Ivanem Trojanem oficiálním neziskovým partnerem.

 
Tiráž

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ:
We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: MUDr. Lukáš Homola, Ph.D.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D., MUDr. Marcela Kreslová, Ph.D., MUDr. Veronika Skalická

Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

5. ročník, vychází 2× ročně | ISSN pro tisk: 2694-9407, ISSN pro online verzi: 2694-9415
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23823

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu