This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2023

Partnerství pacientské organizace Klub nemocných cystickou fibrózou a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Andrea Škaloudová

PR a marketing Klubu nemocných cystickou fibrózou, z. s.

Klub nemocných cystickou fibrózou se svým patronem Ivanem Trojanem se stal oficiálním neziskovým partnerem 57. ročníku MFF KV. Klub CF se více jak 30 let zasazuje o zlepšování kvality života pacientů a zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto vzácném onemocnění. Ivan Trojan pomáhá a podporuje pacientskou organizaci již 16 let, a proto nemůže chybět ani na festivalu. Festival je pro pacientskou organizaci...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu