This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2023

Novinky z North American Cystic Fibrosis Conference (NACFC) 2022

Marcela Kreslová

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Fakultní nemocnice Plzeň, Dětská klinika

Cystická fibróza (CF) je nejčastějším, autozomálně recesivně dědičným onemocněním kavkazské populace. Aktuální pokroky v léčebných možnostech představují obrovský benefit pro nemocné a  přispívají k významnému zlepšení kvality života i ke zlepšení prognózy tohoto vzácného onemocnění. Nejen terapii modulátory CFTR (transmembránového regulátoru vodivosti) proteinu byla věnována severoamerická konference cystické fibrózy, která se konala ve dnech 3.–5. listopadu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu