This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2023

Novinky z North American Cystic Fibrosis Conference (NACFC) 2022

Marcela Kreslová

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Fakultní nemocnice Plzeň, Dětská klinika

Cystická fibróza (CF) je nejčastějším, autozomálně recesivně dědičným onemocněním kavkazské populace. Aktuální pokroky v léčebných možnostech představují obrovský benefit pro nemocné a  přispívají k významnému zlepšení kvality života i ke zlepšení prognózy tohoto vzácného onemocnění. Nejen terapii modulátory CFTR (transmembránového regulátoru vodivosti) proteinu byla věnována severoamerická konference cystické fibrózy, která se konala ve dnech 3.–5. listopadu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu