This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2023

EDITORIAL

Libor Fila

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V tomto čísle časopisu Cystická fibróza nás opět čeká řada zajímavých sdělení. Seznámit se můžeme s aktualitami z North American Cystic Fibrosis Conference (NACFC) a ze Zasedání Registru pacientů s cystickou fibrózou (RECYF) a dále se zkušenostmi ze studijního pobytu na Dětské plicní klinice v Royal Brompton Hospital v Londýně. Nechybějí ani novinky z činnosti Klubu nemocných cystickou fibrózou. Již 36. NACFC se konala 3.–5....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu