This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2023

Reportáž z Centra cystické fibrózy v Londýně

Miriam Malá

Klinika dětských infekčních nemocí a Centrum cystické fibrózy FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Souhrn Centrum cystické fibrózy v Royal Brompton Hospital v Londýně je jedním ze špičkových světových center pro diagnostiku, léčbu a výzkum této nemoci. Je výjimečné svým rozsáhlým multidisciplinárním týmem a precizně zpracovanými standardy péče. Klíčová slova: cystická fibróza, multidisciplinární tým, standard péče, telemedicína   Summary The Cystic Fibrosis Center at the Royal Brompton Hospital in...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu